REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Terässiipi Bicycles Oy (Y-tunnus: 3326155-7)

Pikkupurontie 2

00880 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Juho Kahra, Puhelin: +358 44 2422275, Sähköposti: info(at)terassiipi.fi

REKISTERIN NIMI
terassiipi.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on ostanut terassiipi.fi verkkokaupan kautta tuotteita tai tilannut uutiskirjeen verkkosivulta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on terassiipi.fi verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää terassiipi.fi sivuston toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemmin räätälöidyn sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Terassiipi.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan terassiipi.fi verkkokaupan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Terassiipi.fi verkkokaupalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä terassiipi.fi verkkokaupan asiakaspalveluun, sähköpostitse info@terassiipi.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan terassiipi.fi käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Suomen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole terassiipi.fi tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee terassiipi.fi verkkokaupan salasanasuojatussa lähteessä.